bmwmini

 

Vehicle Returns Technician – BMW Group, Finland

AMS is one of Europe’s largest providers of automotive expertise,
with around 100 employees in 30 countries. We now have a new opportunity to join
our BMW Group Remarketing team in Finland.

Is this for you?

You will be responsible for receiving new BMW and MINI vehicles intended for the press and employee fleet.  You will wash these vehicles and record them on the fleet management system, ensure they are clean and reflect the high quality of our client’s fleet vehicles.

Liaising with employees, you will manage the hand-over of new vehicles to their drivers, and inspect returned vehicles. The technical return inspection means you will be looking for, and photographing, any defects to the vehicle.

A typical day

  • You will need a sharp eye! In line with our return standards, even minor defects are recorded into the sales system so that our Dealers can arrange to prepare these vehicles to the class-leading standards set be our premium client’s Premium Selection used car program
  • You will photograph every vehicle ready for sale through the various sales channels, including the dealer sales portal, ensuring that a consistent, high-quality premium presentation is achieved
  • This is a crucial Remarketing role – working in a team, you are responsible for vehicle quality, and you will be the first person that fleet drivers will meet when collecting and returning their vehicles.

We are looking for well-organised individuals who set high standards for themselves and can help us deliver the premium standards expected for BMW Group’s premium brands.

Being able to communicate confidently, take pride in your work and speak English as well as Finnish are essential.

Salary and benefits

The very best candidate can expect to be well rewarded with a competitive salary.

 

Training and support

You will receive comprehensive training and ongoing support from the AMS team in the region.

To apply

We love working with talented people – tell us how you’ll help deliver a premium service to our client, and we promise you a warm welcome. Send your CV to: gareth@amsauto.com (ref AMS-VRT-FI-2019-12) or call us on +44 (0) 1628 667668 to start the conversation.

Learn more about AMS at www.amsauto.com   #AutomotiveExpertise

bmwmini

 

Ajoneuvojen tarkastusteknikko / Vehicle Returns Technician – BMW Group, Suomi

AMS on yksi Euroopan suurimmista autoteollisuuden asiantuntijoista,
jolla on noin 100 työntekijää 30 maassa. Meillä on nyt avoimena uusi tilaisuus liittyä
BMW Group Remarketing -ryhmäämme Suomessa.

Onko tämä sinulle?

Olet vastuussa uusien lehdistölle ja työntekijöille tarkoitettujen BMW- ja MINI-ajoneuvojen vastaanottamisesta ja pesusta. Tallennat näiden ajoneuvojen tiedot ajoneuvokannan hallinta­järjestelmään, ja varmistat, että ne ovat puhtaita ja vastaavat asiakkaamme ajoneuvojen korkeaa laatua.

Yhteistyössä työntekijöiden kanssa hoidat uusien ajoneuvojen luovuttamisen kuljettajille ja tarkastat palautetut ajoneuvot. Tekninen palautustarkastus tarkoittaa, että etsit ja valokuvaat mahdolliset viat ajoneuvoista.

Tyypillinen työpäivä

  • Sinun pitää olla tarkkana! Palautusstandardiemme mukaisesti jopa vähäisetkin viat kirjataan myyntijärjestelmään niin, että jälleenmyyjämme voivat järjestää ajoneuvojen valmistelun luokan johtaviin standardeihin asiakkaamme Premium Selection -vaihtoauto-ohjelman mukaisesti
  • Valokuvaat jokaisen myytäväksi tarkoitetun ajoneuvon eri myyntikanaviin, kuten jälleenmyyjien myyntiportaaleihin, ja varmistat, että myyntiesitys on johdonmukainen ja korkealaatuinen
  • Tämä roolisi on tärkeä uudelleenmarkkinoinnissa – työskentelet ryhmässä ja olet vastuussa ajoneuvojen laadusta. Sinä olet ensimmäinen henkilö, jonka kuljettajat tapaavat hakiessaan ja palauttaessaan ajoneuvoja.

Etsimme henkilöitä, jotka ovat hyvin järjestelmällisiä ja tarkkoja työssään, ja auttavat meitä toimittamaan BMW-ryhmän premium-merkeille asetetut  korkeat laatustandardit.

On välttämätöntä, että kykenet kommunikoimaan luotettavasti, olet ylpeä työstäsi ja puhut sekä suomea että englantia sujuvasti.

Palkka ja luontaisedut

Paras ehdokas voi odottaa saavansa hyvin kilpailukykyisen palkan.

 

Koulutus ja tuki

Saat kattavan koulutuksen ja jatkuvan tuen alueen AMS-tiimiltä.

Hakeminen

Rakastamme työskentelyä lahjakkaiden ihmisten kanssa — kerro, kuinka autat meitä tarjoamaan premium-palvelua asiakkaillemme, niin olet lämpimästi tervetullut. Lähetä CV osoitteeseen: gareth@amsauto.com (viite AMS-VRT-FI-2019-12) tai soita meille numeroon +44 (0) 1628 667 668 niin voimme aloittaa keskustelun.

Löydät lisätietoja AMS:stä osoitteessa www.amsauto.com   #AutomotiveExpertise